Board   E4EC
 
Czy szachy przez email są bezpieczne?
  Bezpieczeństwo


Ponieważ partie w naszym klubie są rozgrywane przez email, pojawiają się niekiedy pytania o bezpieczeństwo.

Zdarzają się obecnie przypadki, że ktoś fałszuje email udając kogoś innego albo przechwytuje po drodze wysłany email i zmienia jego treść. W niektórych wypadkach zagrożenie to należy uznać za poważne.

Problem ten rozwiązuje podpis cyfrowy. Używanie go zapewnia weryfikację czy email naprawdę pochodzi od właściwego nadawcy i uniemożliwia zmianę listu w trakcie transmisji.

Najpopularniejszym systemem podpisu cyfrowego jest PGP (Pretty Good Privacy), podpis oparty o technikę klucza publicznego. Obsługuje go także nasz serwer szachowy.

Każdy zarejestrowany gracz może włączyć lub wyłączyć cyfrowe podpisywanie wszystkich wysyłanych przez serwer do siebie listów. Gracz może następnie pobrać klucz publiczny serwera (patrz dalej) i przy jego pomocy weryfikować, czy list faktycznie został wysłany przez serwer i czy jego treść nie została zmodyfikowana.

Gracze mogą też poprosić, by serwer przyjmował od nich jedynie podpisane cyfrowo listy, zapewniając że nikt nie będzie w stanie wysłać poleceń w ich imieniu ani też zmodyfikować wysłanych ruchów lub poleceń. Po włączeniu tego ustawienia, serwer odrzuci wszelkie listy od danego gracza, które nie będą podpisane lub będą podpisane niepoprawnie. Fukcja ta działa także dla graczy używających wielu adresów email.

Do używania podpisu cyfrowego PGP niezbędne jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania. Dostępne są darmowe implementacje, na przykład tutaj: http://www.pgpi.org

Oczywiście, w praktyce zagrożenie nie jest wielkie, wysłanie emaila w cudzym imieniu wymaga dość zaawansowanej wiedzy technicznej. Dlatego używanie podpisu cyfrowego jest niezbędne głównie w naprawdę poważnych zastosowaniach.

Moim zdaniem szachy przez email naprawdę poważnym zastosowaniem nie są. Ale obsługa podpisu cyfrowego jest dla chętnych dostępna.

Klucz publiczny należący do chess@e4ec.org email jest zamieszczony poniżej, można go też pobrać spod adresu: http://www.e4ec.org/downloads/chess@e4ec.org.asc

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: PGP 7

mQGiBD5GkB0RBADDELcUOoO8U9yEiHyUT8vXCSPRyuu0yFlvxEUeGrTwLgAJe3ju
e/sCcwy0sMK/Spl0Arrei+qa0CSOcdf4LS2m6FrkdPHVLpHPp2nneZwqybUY+vbO
O3AcFG50W25xMvAA/CPcNihASJ//tFa7GOwHaW9Sa2L4gczi2Lugcxe+EQCg/wxk
ol90Fv8pN3DkVxGNsSUQuesEAJmKdpb1zyXUWQN22iTpx5EvvSQ6HRWypMpZT8lE
JQltbq1/cSVGgPAmQmHrh6EOly/L48nEWcrNh4hne4EyU3lKIPmkB1kbi1vvZBze
LMGvjk/ZxTtAGmZ1u5WCoe2jhCVudLLDFeT/iRUO1dWsKeMoe7GrqGLQyUop0IND
cswBA/9Btgnf7AHRijfZ5013wY/0mIAPlERrpJb5+dCuNE8wew9RFUC/P4uM4MU4
fJ0VDa2A7a0OeNHmKpd+HaBEeRglDgwt89wjQtvRtUTqte1rDEvWbNQYt1UWTXZT
MgNf0IA8irM0sPiBo+yylEpFaxoNS0M9lajBuMVIlS8TCHB1nLQfY2hlc3NAZTRl
Yy5vcmcgPGNoZXNzQGU0ZWMub3JnPokAWAQQEQIAGAUCPkaQHQgLCQgHAwIBCgIZ
AQUbAwAAAAAKCRAzfy8kxtPs1a0yAKDzTHPsrErFNsFKQrq2sczKdATsyQCfbvt5
695L8QNWwvkMi1JWUJiOlpK5Ag0EPkaQHRAIAPZCV7cIfwgXcqK61qlC8wXo+VMR
OU+28W65Szgg2gGnVqMU6Y9AVfPQB8bLQ6mUrfdMZIZJ+AyDvWXpF9Sh01D49Vlf
3HZSTz09jdvOmeFXklnN/biudE/F/Ha8g8VHMGHOfMlm/xX5u/2RXscBqtNbno2g
pXI61Brwv0YAWCvl9Ij9WE5J280gtJ3kkQc2azNsOA1FHQ98iLMcfFstjvbzySPA
Q/ClWxiNjrtVjLhdONM0/XwXV0OjHRhs3jMhLLUq/zzhsSlAGBGNfISnCnLWhsQD
GcgHKXrKlQzZlp+r0ApQmwJG0wg9ZqRdQZ+cfL2JSyIZJrqrol7DVekyCzsAAgII
ANxSR3IhxluqJgQlAqZ5xY/fZudaY+3mKcXFvxRdwX4FgqWLmxme+P4mGgD/plAt
Hxnt0BEikpEx7SPd4xPcZ5WKarWAdrsf8E+keUUHVhjRvXhNkfSJWk66gIuK4XiK
e5SkeHs0THFCmoj2thhowFTEMCk4O1+SjkJTLmHcE1wamLS22WpjphrTyuWbYatH
rgfchDns9H5Njzw3zmGpEQXg0fNQ6RnTsg+fsBlhD0h3cX77n5NfI7p+msBDi+cI
ft3sImQ/5MVd7D3WuUSjAfCc+zst02AEMn9aeINrPhJzHzELitVhUsQaf7iUbX+N
svC4JVQ5nq6c7DsyZvzb8MSJAEwEGBECAAwFAj5GkB0FGwwAAAAACgkQM38vJMbT
7NVg6wCg6v67g+CmYL4S5mKDePNTH84WuqIAoIh2wy5Xd0rIWQ0EGAKkf2FQEmo0
=dEUf
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 
Al-Adli

Al-Adli About 800 years after the birth of Christ, chess was well known in the Arabic World. Al-Adli was the greatest known player of that age until 847. He was the closest friend of the caliph, a poet, and a minister-like official.
The game was a bit different than the modern chess we know. The initial setup was the same, as well as the king, the knight and the rook. The queen was the weakest piece because it could move one square and in diagonals only. Bishop moved in diagonals, but only two sqares, and could jump over pieces, didn't attack and didn't defend the nearest four squares. Pawns could move one step only and there was neider castling.
 
Nie ma tu wirusów

No Virus Członkowie klubu nie znają swoich adresów email, komunikują się wyłącznie z serwerem. Dlatego żaden wirus nie może się rozprzestrzeniać pomiędzy graczami.
 
Twoja uwaga

Pozostaw swoją opinię o tej stronie dla innych odwiedzających.

Twoje imię:


 Wyślij uwagę 

 
Narzędzia

Wersja tej strony przeznaczona do wydruku:

 Do druku 

Poinformuj kogoś o tej stronie:

 Wyślij link 

Zmień rozmiar czcionki: Zmień 

 


    This is a dynamic page, took 9 milliseconds to generate it.