Board   E4EC
 
Graj w szachy korespondencyjne przez email w klubie E4EC
  Witamy


Sorry guys, the chess server finally stopped working at the end of 2022.
It may reborn at a later time though. Who knows?Klub szachowy E4EC umożliwia grę w szachy korespondencyjne przez email. Szachiści z całego świata grają między sobą a ich partie są nadzorowane i zapisywane przez serwer. W naszym klubie nie gramy przeciwko programom komputerowym.

W przeciwieństwie do szachów online przez internet a także szachów rozgrywanych na szachownicy, gracze grający w szachy korespondencyjne toczą zwykle wiele partii równocześnie. Mogą one trwać kilka tygodni a nawet miesięcy. Nie ma potrzeby siedzieć przed komputerem w tym samym czasie co przeciwnik - informacja o wykonanym ruchu jest przysyłana emailem, a nad odpowiedzią można się zastanawiać kilka dni.

Używanie komputerowych programów szachowych do generowania bądź sprawdzania ruchów jest tu zabroniona. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie o zewnętrznym wspomaganiu.

Klub zaprasza wszystkie osoby posiadające adres email i gotowe stosować się do naszego Regulaminu.

Członkowstwo w klubie jest darmowe, nie stosujemy żadnych opłat, nie publikujemy reklam.

Zarejestrowani członkowie klubu mogą korzystać z wszystkich możliwości klubu. Oznacza to, że mogą...
 • Rozgrywać wiele rankingowych i towarzyskich partii równocześnie.
 • Proponować grę konkretnym osobom bądź prosić o skojarzenie z graczem o zbliżonym rankingu .
 • Uczestniczyć w turniejach.
 • Wybierać ograniczenie czasowe, takie jak 10/30 lub 5+1, bądź też grać bez ograniczenia czasu.
 • Grać w normalne szachy bądź też w szachy fischerowskie.
 • Publikować i rozwiązywać zadania szachowe.
 • Wymieniać wiadomości z innymi graczami a także uczestniczyć w liście dyskusyjnej. Wiadomości mogą być wysyłane wraz z posunięciami (jak w tradycyjnych szachach korespondencyjnych) bądź też niezależnie.
 • Rozpoczynać gry od ustalonej pozycji, rozgrywając uzgodnione debiuty, pozycje gry środkowej lub końcówki.
 • Wysyłać i odbierać ruchy w tradycyjnym formacie PGN, prostym formacie tekstowym, bądź też formacie graficznym.
 • Stosować różne notacje a także ruchy warunkowe.
 • Studiować analizy partii wysłane przez innych graczy a także dzielić się z innymi swoją wiedzą analizując wybrane partie.
 • Grać w drużynach, także tworząc nowe drużyny.
Używanie naszego serwera oznacza, że...
 • Gracze nie muszą być online w tym samym czasie, ponieważ ich otrzymują ruchy przeciwników, zaproszenia do gry oraz wiadomości przez email.
 • Dostęp do WWW nie jest niezbędny i nie ma potrzeby nigdzie się logować.
 • Można łatwo znaleźć przeciwnika, gracze mogą proponować grę sobie nawzajem lub prosić o skojarzenie z graczem o zbliżonej sile. Kryteria kojarzenia mogą być modyfikowane.
 • Wiele nowych partii zapewnia uczestnictwo w turniejach. Turnieje są dostępne dla graczy, którzy rozegrali 5 partii.
 • Gra jest bezpieczna i wygodna, serwer weryfikuje poprawność każdego ruchu, prowadzi ewidencję czasu i zapisuje wszystkie istotne wydarzenia.
 • Nie ma możliwości wykonania błędnego ruchu, serwer weryfikuje zgodność wszystkich ruchów z zasadami gry.
 • Szanujemy prywatność graczy, adrsy email nie są nikomu udostępniane, nie ma zagrożenia wirusami.
 • Ograniczenie czasu chroni przed nazbyt długim oczekiwaniem na ruch przeciwnika, ale zapewnia wystarczający czas - zwykle kilka dni - na spokojne przemyślenie ruchu i grę w miarę wolnego czasu.
 • Można zarejestrować kilka adresów email, co pozwala np. grać równocześnie z domu i z biura.
Nasz serwer jest stale rozwijany, aktualnie przygotowywane są...
 • Nowe rodzaje turniejów, takie jak turniej szwajcarski, KO (przegrywający odpada) oraz mistrzostwa klubu.
 • Turnieje dla drużyn.
W przeciwieństwie do tradycyjnych szachów korespondencyjnych, gracze nie wysyłają ruchów bezpośrednio do siebie nawzajem, ale do serwera szachowego. Serwer weryfikuje poprawność ruchów, zapisuje je, oblicza czas wykorzystany do namysłu, wysyła informacje do przeciwnika, potwierdza przyjęcie ruchu a po zakończeniu partii automatycznie aktualizuje ranking graczy.
Przy wysyłaniu ruchów można stosować rozmaite notacje szachowe: standardowy zapis algebraiczny (Bxb7+), długi zapis algegraiczny (Bc6xb7+), zapis przy pomocy współrzędnych (c6b7) oraz notację korespondencyjną (3627). Można też wykorzystywać pełny zapis PGN.

Gracze są identyfikowani przy pomocy pseudonimów. Pseudonim jest ustalany w trakcie rejestracji i nie może być później zmieniony.

Serwer oblicza ranking wszystkich graczy na podstawie rozegranych przez nich partii. Wykorzystywany jest system Elo z użyciem metody Glicko.

Wszyscy szachiści, młodzi i starsi, grający na dowolnym poziomie, są mile widziani.


Miłej gry,

Andras Galos


 
Nazwa E4EC

Nazwê E4EC nale¿y wymawiaæ jak angielskie 'e-four-e-cee' (i-four-i-sii).
Brzmi to podobnie do 'e4 easy' (³atwe e4).
To prawda, ¿e gra przez email nie jest najprostsz± form± gry w szachy, ale po krótkim okresie nauki gracze poznaj± sposób dzia³ania serwera i okre¶lenie '³atwe' staje siê uzasadnione.
 
Link do E4EC

Bêdziemy wdziêczni, je¶li zamie¶cisz link do e4ec.org na swojej stronie WWW.
Mo¿na do tego wykorzystaæ poni¿szy obrazek.

LinkImage


http://www.e4ec.org
 
malwal napisał następującą uwagę 2013-06-26:

Nie znam lepszego serwera, jeli chodzi o grê w szachy korespondencyjne. Nikomu siê nie spieszy. masz 30(40) dni na wykonanie 10 ruchów. Gracze podchodz± do gry profesjonalnie, po ich grze widaæ, ¿e nie wspomagaj± siê innymi programami - to jest w³anie fajne. Poziom ELO faktycznie oddaje poziom umiejêtnoci graczy, naprawdê polecam.


malwal napisał następującą uwagę 2013-06-26:

Idealnie chodzi na gmailu na smartfonie z androidem


daniel napisał następującą uwagę 2012-11-25:

Niewiem jak zacz±æ graæ


Twoja uwaga

Pozostaw swoją opinię o tej stronie dla innych odwiedzających.

Twoje imię:


 Wyślij uwagę 

 
Narzędzia

Wersja tej strony przeznaczona do wydruku:

 Do druku 

Poinformuj kogoś o tej stronie:

 Wyślij link 

Zmień rozmiar czcionki: Zmień 

 
The Kuruksetra battle

When the morning of that day has dawned, the two parties faced each other in arms.
The warriors stood in four rows: kings and princes in front on shining charriots, in jewelry and gold-adorned armors, with glistening weapons. Battle flags swung on high poles of each chariots, they will recognize each others and the enemy in the deepest bustle of the battle.
The cavarly formed the second line. They were ready on light and quick horses, to support the charriots.
Huge elephants like mountains stood in the third line, armored frameworks on their back, fullfilled with archers and lancers: when the charriots and chavarly disarranged the enemy, they will roll like rocks over them.
The infantry formed the fourth line behind the elephants, with shields and swords, to settle the battle with their bulk.
(from the Mahabharata)

Position of the chess pieces is similar to the above:
Infantry: the pawns
Charriots: the rooks
Chavarly: the knights
Elephants: the bishops (on sematical illustrations in the Middle Ages they were similar to the fools hat: the name of this piece is fou in Franche, which means fool, and Laufer in German which means something like bishop)
The queen is a minister of the king in the easter chess, fersan in Persian, and mudabbi in Arabic.
 
Nie ma tu wirusów

No Virus Członkowie klubu nie znają swoich adresów email, komunikują się wyłącznie z serwerem. Dlatego żaden wirus nie może się rozprzestrzeniać pomiędzy graczami.
 


    This is a dynamic page, took 12 milliseconds to generate it.